----

Investeert in maatschappelijk vastgoed

Met hoogwaardige architectuur en duurzaam maatschappelijk beheer van een gebouw een positieve impuls leveren aan zowel de gebruikers als de omgeving. Dat is de missie van Emerald Social Return Fund.

Emerald Social Return Fund wil voor lange termijn investeren in maatschappelijk vastgoed om lokaal sociaal maatschappelijk rendement te brengen. We creëren kansen door vernieuwende concepten te koppelen aan maatschappelijke en actuele thema’s op het gebied van onderwijs, cultuur, welzijn, sport en zorg.  Mensen in een maatschappelijk uitdagende omgeving meer toekomstperspectief bieden, is de centrale kernwaarde van ons beleid.

Vastgoed zien wij als een dynamisch, sociaal middel om een hoger maatschappelijk doel te bereiken. Door een intensief contact met de gebruikers, gemeente en de bewoners onderzoeken we de behoefte van de wijk en geven we hier invulling aan met een thematische programmering en gezonde exploitatie van een gebouw.

Wij zijn actief op zoek naar partijen die iets toe kunnen voegen binnen het maatschappelijk ondernemen.

Emerald Social Return Fund gaat voor een lange termijn commitment en dit verwachten we ook van onze huurders en partners.

Onze werkwijze is integraal:

  • Door een continue dialoog met de publieke organisaties leveren we een bijdrage aan de invulling van de sociale agenda en het welzijn van de directe omgeving.
  • We beschouwen het als een uitdaging om onze ondernemerskwaliteiten in te zetten en zo een ‘upgrade’ aan de lokale ondernemers te geven mét behoud van de couleur locale.
  • Door actief beheer op locatie bij de (her)ontwikkeling implementeren we zowel de kennis als het netwerk van de gebruiker.
  • Door de intensieve samenwerking met onze aannemers zijn we in staat snel en met daadkracht te werk te gaan.

Het Cultureel Educatief Centrum (CEC) in Amsterdam, ooit de trots van de stedelijke ontwikkeling met Hans van Heeswijk als architect, kon bij aankoop in 2015 zowel op concept, vastgoedbeheer als onderhoud aan scherpte winnen.

In het CEC hebben we in twee jaar tijd met succes verbindingen gebracht tussen omgeving, onderwijs, cultuur en het bedrijfsleven. Door duidelijk te programmeren en goed te luisteren naar de gebruikers en de omgeving, heeft het CEC haar oorspronkelijke functie weer hervonden:  jongeren, ook minder kansrijke, een beter toekomstperspectief bieden.

De transformatie van CEC naar een levendige, toegankelijke plek waar actief aan de toekomst van jongeren wordt gewerkt, is gelukt door de inzet van vernieuwende concepten in het onderwijs, de dynamiek van kunst en cultuur en de koppeling aan nieuwe kansen vanuit zowel het bedrijfsleven als de publieke organisaties. Deze brede aanpak van Emerald Social Return Fund willen wij graag in de toekomst op meerdere plekken gaan inzetten.

Wat is het resultaat van onze visie voor het CEC?

In samenwerking met onze partners hebben we meer dan twintig stageplaatsen gecreëerd voor leerlingen van het Orion College in het gebouw. Een aantal van deze leerlingen is zelfs een vast dienstverband aangegaan. Onze partner ICS heeft een tender gewonnen bij G-Star RAW en CoolCat.

  • We bieden in samenwerking met onze partners zowel financiële ondersteuning als gratis kickboks-, en disciplinetraining aan voor jongeren tussen 6 en 16 jaar. Deze combinatie houdt ze van de straat, het is een positieve tijdsbesteding en biedt meer plezier in het dagelijks leven.
  • We investeren in kunst en cultuur door musea uit het centrum van Amsterdam te verbinden aan de wijken in de buitenrand. Het Open Space Contemporary Art Center, mede geïnitieerd door Gemeente Amsterdam, biedt musea uit de Stad de mogelijkheid om tentoonstellingen in het kader van “Bijlmer 50 jaar” in de Bijlmer te programmeren.
  • Begin 2018 wordt door de Openbare Bibliotheek Amsterdam een OBA Junior Hotspot & Maakplaats geopend, met als doel de taalachterstand van jongeren tegen te gaan en vaardigheden bij te brengen op het gebied van creativiteit en de 21th century skills.
  • Het CEC biedt daarnaast onderdak aan evenementen voor specifieke doelgroepen zoals: Asante, Bodo Kupat, herdenking Bijlmervliegramp 25 jaar, Bevrijdingslunch, Bijlmermeer 50 jaar en nog veel meer.

 

“Het CEC is een levendige plek waar veel gebeurt. Van oudsher en zeker sinds het afgelopen jaar, is er óók weer volop aandacht voor kunst en cultuur. ‘De mannen’ van het  CEC – oftewel de eigenaren van het pand – begrijpen de kracht van beeldende kunst. Kunst niet slechts als decor maar als weerspiegeling van de ziel van het gebouw, van de mensen die het gebouw – met hun dagelijkse aanwezigheid – vullen.  Als directeur van Centrum Beeldende Kunst Zuidoost kan ik niet anders dan blij zijn met de komst van dit zakelijk en maatschappelijk geëngageerde team. De samenwerking is tot nu inspirerend geweest en zeker beloftevol voor de nabije toekomst’.
Annet Zondervan

Directeur, CBK Amsterdam Zuidoost

Voor de live uitzending van de 25e herdenking van de Bijlmerramp hebben we intensief samengewerkt met het team van CEC. Ons viel vooral de samenbindende rol die het CEC in de wijk inneemt op, en we waren onder de indruk van de wijze waarop de CEC’ers  hun sociale verantwoordelijkheid nemen bij de organisatie van deze gevoelige herdenking.
Mike van Breemen

Uitvoerend Producent, NOS Evenementen

Het is al een tijdje geleden dat wij in Cultureel Educatief Centrum (CEC) gevestigd zijn. Wat een aangename ervaring! Het gebouw is inspirerend, het personeel is erg vriendelijk. Bovendien, is het CEC-leiderschap, nauw betrokken bij de missie, visie en behoeften van de huurders. We zijn buitengewoon dankbaar en trots om een deel te mogen zijn van de CEC-familie.
Dr. Samuel Lee

Directeur, Foundation University

Van stenen een gebouw maken waar je hart zich een plek kan verwerven is pure kunst: die kunst verstaan de stenen en het team van het CEC!
Rob Oudkerk

Voorzitter Bestuur, OSVO

Het Cultureel Educatief Centrum, bron van energie door samenwerking, is een voorbeeld van het Amsterdamse leven met elkaar versterkende culturen op basis van respect.
Cor de Ruijter

Directeur, Orion College

“Wij selecteerden ruim twintig kunstenaars en vormgevers uit binnen – en buitenland. Bij de verkennende gesprekken bezochten zij OSCAM in het hart van het CEC en waren gelijk verkocht. Net als het gehele OSCAM-team. CEC verbindt en beantwoordt geheel aan onze behoefte om museale activiteiten te organiseren in de Bijlmer.”
Marian Duff

Curator, Open Space Contemporary Art Museum (OSCAM)

Het Samenwerkingsverband is bondgenoot van leerlingen die een extra stimulans kunnen gebruiken om het goed te doen in het voortgezet onderwijs. Samen met de scholen in Amsterdam en Diemen ontwikkelen we een professioneel netwerk en effectieve instrumenten om jongeren de kans van hun leven te geven. Het Cultureel Educatief Centrum (CEC) past ons als een handschoen – een fantastische, open werkruimte in een stuk stad dat de toekomst heeft, vol gelijkgestemde netwerkpartners die – inclusief een bevlogen huisbaas – allemaal aan hun idealen werken in cultureel en educatief Amsterdam.
Ariëlle de Ruijter

Directeur-bestuurder, Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen

Emerald Social Return Fund is een betrouwbare en slagvaardige partner met jarenlange ervaring in beheer, bouw- en projectmanagement.

 “Wij zijn geïnspireerd geraakt door de kansen die vastgoed kan brengen in maatschappelijke thema’s. Door ondernemerskwaliteiten te koppelen aan de jarenlange kennis van vastgoedontwikkelingen en beheer, alsmede de kunsthistorische en juridische achtergrond, ben je als team in staat om vraagstukken snel en adequaat op te pakken en correct af te wikkelen.”

“Het geeft ons als team veel voldoening om een gebouw nieuw leven in te blazen door maatschappelijk betrokken beheer, persoonlijke aandacht voor de gebruikers en de implementatie van vernieuwende concepten die de doelstellingen van de gebruikers ondersteunen.”

EMERALD SOCIAL RETURN FUND
Bijlmerdreef 1289
1103 TV Amsterdam