Selecteer een pagina

“Van stenen een gebouw maken waar je hart zich een plek kan verwerven is pure kunst: die kunst verstaan de stenen en het team van het Emerald!”

Rob Oudkerk

Voorzitter bestuur OSVO

Het behouden en het uitbouwen van een goed en kwalitatief hoogwaardig voorzieningenniveau in een wijk draagt bij aan de leefbaarheid van de omgeving. Emerald Social Return Fund handelt vanuit deze overtuiging en investeert daarom in maatschappelijk vastgoed.

Met het creëren van een hoogwaardige huisvesting streeft Emerald ernaar maatschappelijke organisaties in het onderwijs en de zorg optimaal te faciliteren en de omgeving daarmee van een extra impuls te voorzien. 

We creëren kansen door vernieuwende concepten te koppelen aan maatschappelijke en actuele thema’s op het gebied van onderwijs, cultuur, welzijn, sport en zorg.  Mensen in een maatschappelijk uitdagende omgeving meer toekomstperspectief bieden, is de centrale kernwaarde van ons beleid.

Vastgoed zien wij als een dynamisch, sociaal middel om een hoger maatschappelijk doel te bereiken. Door een intensief contact met de gebruikers, gemeente en de bewoners onderzoeken we de behoefte van de wijk en geven we hier invulling aan met een thematische programmering en gezonde exploitatie van een gebouw. 

Het Cultureel Educatief Centrum (CEC) in Amsterdam, ooit de trots van de stedelijke ontwikkeling met Hans van Heeswijk als architect, kon bij aankoop in 2015 met een structurele leegstand van 60% zowel op concept, vastgoedbeheer als onderhoud aan scherpte winnen.

In het CEC hebben we met succes verbindingen gebracht tussen omgeving, onderwijs, cultuur en het bedrijfsleven. Door thematisch te programmeren en om goed te luisteren naar de gebruikers en de omgeving, heeft het CEC haar oorspronkelijke functie weer hervonden:  jongeren, ook minder kansrijke, een beter toekomstperspectief bieden.

De transformatie van het CEC naar een levendige, toegankelijke plek waar actief aan de toekomst van jongeren wordt gewerkt, is gelukt door de inzet van vernieuwende concepten in het onderwijs, de dynamiek van kunst en cultuur en de koppeling aan nieuwe kansen vanuit zowel het bedrijfsleven als de publieke organisaties.

  17352

  Omvang CEC in m2

  10854

  Toevoeging aantal m2 voorzieningen in de wijk

  Emerald is ter uitbreiding van de portefeuille actief op zoek naar maatschappelijk vastgoed

  Emerald is een hands on full service vastgoedbelegger en ter uitbreiding van haar portefeuille op zoek naar nieuwe vastgoedobjecten in de Randstad, zoals:

  • Educatieve gebouwen (scholen)
  • Huisvesting zorginstellingen
  • Verzamelgebouwen (huisartsen/zorg onder één dak)
  • Ouder – Kind centra
  • Culturele centra
  • Buurtcentra
  • Sale-and-leaseback transacties

  Vastgoedobjecten vanaf 1.000 m2 passen in onze portefeuille.

  JOHANNES ROOS
  PARTNER (06 - 23 72 35 13)
  CONTACT
  PARTNER
  Contact
  PARTNER
  Contact
  LENNARD KORREL
  ASSET MANAGER (06 - 41 72 75 15)
  CONTACT
  DAVE BAKKER
  ASSET MANAGER (06 - 11 71 14 33)
  CONTACT

  Het was vanaf dag 1 zeer prettig samenwerken met de mannen van ESRF. Aan de ene kant de deskundigheid en slag kracht die een ‘bouwer’ eigen is, aan de andere kant een oprechte en concrete ambitie om maatschappelijk een ‘verschilmakende’ bijdrage te leveren. In openheid en vertrouwen!

  Arno Schepen

  Manager Facilitair, Huisvesting en Inkoop, Stichting iHUB

  Het Cultureel Educatief Centrum, bron van energie door samenwerking, is een voorbeeld van het Amsterdamse leven met elkaar versterkende culturen op basis van respect.

  Cor de Ruijter

  Directeur, Orion College

  Het is al een tijdje geleden dat wij in Cultureel Educatief Centrum (CEC) gevestigd zijn. Wat een aangename ervaring! Het gebouw is inspirerend, het personeel is erg vriendelijk. Bovendien, is het CEC-leiderschap, nauw betrokken bij de missie, visie en behoeften van de huurders. We zijn buitengewoon dankbaar en trots om een deel te mogen zijn van de CEC-familie.

  Dr. Samuel Lee

  Directeur, Foundation University

  “Wij selecteerden ruim twintig kunstenaars en vormgevers uit binnen – en buitenland. Bij de verkennende gesprekken bezochten zij OSCAM in het hart van het CEC en waren gelijk verkocht. Net als het gehele OSCAM-team. CEC verbindt en beantwoordt geheel aan onze behoefte om museale activiteiten te organiseren in de Bijlmer.”

  Marian Duff

  Curator, Open Space Contemporary Art Museum (OSCAM)

  Het Samenwerkingsverband is bondgenoot van leerlingen die een extra stimulans kunnen gebruiken om het goed te doen in het voortgezet onderwijs. Samen met de scholen in Amsterdam en Diemen ontwikkelen we een professioneel netwerk en effectieve instrumenten om jongeren de kans van hun leven te geven. Het Cultureel Educatief Centrum (CEC) past ons als een handschoen – een fantastische, open werkruimte in een stuk stad dat de toekomst heeft, vol gelijkgestemde netwerkpartners die – inclusief een bevlogen huisbaas – allemaal aan hun idealen werken in cultureel en educatief Amsterdam.

  Ariëlle de Ruijter

  Directeur-bestuurder, Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen

  Emerald Social Return Fund

  Bijlmerdreef 1289 

  1103 TV  Amsterdam

  Contact

  info@emerald.nu

  020 – 215 77 19