Het behouden en het uitbouwen van goed en kwalitatief hoogwaardig voorzieningenniveau in een wijk draagt bij aan de leefbaarheid van de omgeving. Emerald Social Return Fund handelt vanuit deze overtuiging en investeert daarom in sociaal vastgoed.

Hieronder SDG’s zoals in Zoekprofiel!

Met het creëren van een hoogwaardige huisvesting streeft Emerald ernaar maatschappelijke organisaties in de zorg en het onderwijs optimaal te faciliteren en de omgeving daarmee van een extra impuls te voorzien. 

We creëren kansen door vernieuwende concepten te koppelen aan maatschappelijke en actuele thema’s op het gebied van onderwijs, cultuur, welzijn, sport en zorg.  Mensen in een maatschappelijk uitdagende omgeving meer toekomstperspectief bieden, is de centrale kernwaarde van ons beleid.

Vastgoed zien wij als een dynamisch, sociaal middel om een hoger maatschappelijk doel te bereiken. Door een intensief contact met de gebruikers, gemeente en de bewoners onderzoeken we de behoefte van de wijk en geven we hier invulling aan met een thematische programmering en gezonde exploitatie van een gebouw.

Ronde vormen nazien! 

Aantal m2 in portefeuille

Toegevoegd aantal meters voorzieningen

Leegstand percentage (van 60 > 0%)

19500

12000

60

Het Cultureel Educatief Centrum (CEC) in Amsterdam, ooit de trots van de stedelijke ontwikkeling met Hans van Heeswijk als architect, kon bij aankoop in 2015 zowel op concept, vastgoedbeheer als onderhoud aan scherpte winnen.

In het CEC hebben we met succes verbindingen gebracht tussen omgeving, onderwijs, cultuur en het bedrijfsleven. Door duidelijk te programmeren en goed te luisteren naar de gebruikers en de omgeving, heeft het CEC haar oorspronkelijke functie weer hervonden:  jongeren, ook minder kansrijke, een beter toekomstperspectief bieden.

De transformatie van CEC naar een levendige, toegankelijke plek waar actief aan de toekomst van jongeren wordt gewerkt, is gelukt door de inzet van vernieuwende concepten in het onderwijs, de dynamiek van kunst en cultuur en de koppeling aan nieuwe kansen vanuit zowel het bedrijfsleven als de publieke organisaties. Deze brede aanpak van Emerald Social Return Fund willen wij graag in de toekomst op meerdere plekken gaan inzetten. 

  Wij zijn ter uitbreiding van onze portefeuille actief op zoek naar maatschappelijke vastgoedobjecten als

  Emerald Social Return Fund, actief als belegger en ontwikkelaar van maatschappelijke vastgoed, is ter uitbreiding van haar portefeuille op zoek naar maatschappelijke vastgoedobjecten, zoals:

   

  • Educatieve gebouwen (scholen)
  • Zorginstellingen
  • Verzamelgebouwen (huisartsen/zorg onder één dak)
  • Ouder – Kind centra
  • Culturele centra
  • Buurtcentra
  • Sale-and-leaseback transacties

   

  Wij zijn een hands on full service vastgoedbedrijf en opereren in de Randstad. Voorstellen vanaf 1.000 m2 passen in onze portefeuille.

   Contactgegevens met foto toevoegen! 
   Iets van projecten toevoegen (Hofgeest en CEC Meets) met een los pagina 

  Emerald Social Return Fund is een hands on full service vastgoedbedrijf en opereert in de Randstad.

  “Wij zijn geïnspireerd geraakt door de kansen die vastgoed kan brengen in maatschappelijke thema’s. Door ondernemerskwaliteiten te koppelen aan de jarenlange kennis van vastgoedontwikkelingen en beheer, , ben je als team in staat om vraagstukken snel en adequaat op te pakken en correct af te wikkelen.”

  “Het geeft ons als team veel voldoening om een gebouw nieuw leven in te blazen door maatschappelijk betrokken beheer, persoonlijke aandacht voor de gebruikers en de implementatie van vernieuwende concepten die de doelstellingen van de gebruikers ondersteunen.”

  Het was vanaf dag 1 zeer prettig samenwerken met de mannen van ESRF. Aan de ene kant de deskundigheid en slag kracht die een ‘bouwer’ eigen is, aan de andere kant een oprechte en concrete ambitie om maatschappelijk een ‘verschilmakende’ bijdrage te leveren. In openheid en vertrouwen!

  Arno Schepen

  Manager Facilitair, Huisvesting en Inkoop, Stichting iHUB

  Het is al een tijdje geleden dat wij in Cultureel Educatief Centrum (CEC) gevestigd zijn. Wat een aangename ervaring! Het gebouw is inspirerend, het personeel is erg vriendelijk. Bovendien, is het CEC-leiderschap, nauw betrokken bij de missie, visie en behoeften van de huurders. We zijn buitengewoon dankbaar en trots om een deel te mogen zijn van de CEC-familie.
  Dr. Samuel Lee

  Directeur, Foundation University

  Van stenen een gebouw maken waar je hart zich een plek kan verwerven is pure kunst: die kunst verstaan de stenen en het team van het CEC!
  Rob Oudkerk

  Voorzitter Bestuur, OSVO

  Het Cultureel Educatief Centrum, bron van energie door samenwerking, is een voorbeeld van het Amsterdamse leven met elkaar versterkende culturen op basis van respect.
  Cor de Ruijter

  Directeur, Orion College

  “Wij selecteerden ruim twintig kunstenaars en vormgevers uit binnen – en buitenland. Bij de verkennende gesprekken bezochten zij OSCAM in het hart van het CEC en waren gelijk verkocht. Net als het gehele OSCAM-team. CEC verbindt en beantwoordt geheel aan onze behoefte om museale activiteiten te organiseren in de Bijlmer.”
  Marian Duff

  Curator, Open Space Contemporary Art Museum (OSCAM)

  Het Samenwerkingsverband is bondgenoot van leerlingen die een extra stimulans kunnen gebruiken om het goed te doen in het voortgezet onderwijs. Samen met de scholen in Amsterdam en Diemen ontwikkelen we een professioneel netwerk en effectieve instrumenten om jongeren de kans van hun leven te geven. Het Cultureel Educatief Centrum (CEC) past ons als een handschoen – een fantastische, open werkruimte in een stuk stad dat de toekomst heeft, vol gelijkgestemde netwerkpartners die – inclusief een bevlogen huisbaas – allemaal aan hun idealen werken in cultureel en educatief Amsterdam.
  Ariëlle de Ruijter

  Directeur-bestuurder, Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen

  Emerald Social Return Fund

  Bijlmerdreef 1289 

  1103 TV  Amsterdam

  Maurice Appelman